Regulamin

  1. W gabinecie przyjmowane są osoby dorosłe, pary, rodziny, które wyrażają zgodę na spotkanie z psychoterapeutą i akceptują niniejszy Regulamin.
  2. Psychoterapeuta jest związany zasadą poufności, tzn. pozostawia wyłącznie dla siebie wszystkie informacje, w posiadanie których wszedł w związku z wykonywaniem psychoterapii. W swoich działaniach prezentuje uczciwość, zachowania fair i szacunek dla swoich Pacjentów.
  3. Termin spotkania z psychoterapeutą może ustalić telefonicznie /tel. 515 045 005/ wyłącznie osoba zainteresowana udziałem w psychoterapii. 
  4. Sesje psychoterapii poprzedza konsultacja /najczęściej 1 do 3 spotkań/, w wyniku której określa się cel pracy, intensywność i prawdopodobny czas trwania psychoterapii, obowiązujące zasady oraz inne tematy ważne dla Pacjenta. 
  5. Czas trwania konsultacji oraz sesji wynosi maksymalnie 60 min. i podlega opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem. Pacjent płaci za psychoterapię przed lub po konsultacji/sesji.
  6. Osoba, która umówiła się na konsultację lub sesję, a nie zgłosiła się i nie odwołała spotkania w umówionym terminie zobowiązana jest dokonać płatności za sesję zgodnie z cennikiem.
  7. W przypadku spóźnienia się Pacjenta na konsultację lub sesję, czas spotkania nie jest przedłużany, a opłata nie jest zmniejszana.
  8. Pacjent może odwołać sesję najpóźniej 24 godziny przed umówionym wcześniej terminem; odwołana sesja nie podlega wtedy opłacie. Pacjent płaci za sesję, w której nie uczestniczył i której nie odwołał w wymaganym terminie. 
  9. Pacjenci - w ważnych dla siebie sprawach - mogą kontaktować się z terapeutą telefonicznie. Rozmowy trwające dłużej niż 15 min. podlegają opłacie.
  10. Integralną częścią Regulaminu jest Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

 

Ostatnia zmiana: 21/01/2015