Regulamin

 1. W gabinecie przyjmowane są osoby dorosłe, pary, rodziny, które wyrażają zgodę na spotkanie z psychoterapeutą i akceptują niniejszy Regulamin.

 2. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców na udział w psychoterapii. W pierwszym spotkaniu w sprawie dziecka uczestniczą rodzice.

 3. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu terapii, długości jej trwania i sposobie prowadzenia procesu terapeutycznego podejmuje psychoterapeuta.

 4. Pacjent ma prawo przerwać psychoterapię na własne życzenie.

 5. Psychoterapeuta jest związany zasadą poufności, tzn. pozostawia wyłącznie dla siebie wszystkie informacje, w posiadanie których wszedł w związku z wykonywaniem psychoterapii. W swoich działaniach kieruje się uczciwością, zasadami etycznymi i szacunkiem wobec każdej osoby.

 6. Terminy sesji psychoterapeutycznych można ustalać telefonicznie od poniedziałku do piątku /tel. 609 725 414/ dzwoniąc lub wysyłając wiadomość sms; sugerowane godziny rejestracji: 9-10.

 7. Sesje psychoterapii poprzedza konsultacja /1-3 spotkania/, której celem jest wzajemne zapoznanie się, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań osoby zgłaszającej się na terapie, omówienie formalnych i organizacyjnych spraw.

 8. Czas trwania konsultacji oraz sesji wynosi najczęściej 50-60 min. i podlega opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem. Pacjent płaci za psychoterapię przed lub po konsultacji/sesji albo przelewem.

  Dane do przelewu znajdują się w zakładce KONTAKT.

 1. Płatność dokonywana jest w dniu umówienia terminu sesji.

 2. Sesje należy odwołać najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie do godz. 12.00

 3. Osoba, która umówiła się na konsultację lub sesję, a nie zgłosiła się i nie odwołała spotkania w wymienionym wyżej terminie nie otrzymuje zwrotu kosztów.

 4. W przypadku spóźnienia się na konsultację lub sesję, czas spotkania może nie być przedłużony, nie zmniejsza się wtedy też opłata.

 5. Pacjenci - w ważnych dla siebie sprawach - mogą kontaktować się z terapeutą telefonicznie. Rozmowy trwające dłużej niż 10 min. podlegają opłacie.