PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DZIECI I MŁODZIEŻY

W spotkaniu z psychoterapeutą dotyczącym dzieci i młodzieży uczestniczą najpierw sami dorośli /rodzice lub rodzic, ewentualnie opiekunowie jeśli dziecko jest w rodzinie adopcyjnej lub zastępczej i nie ma kontaktu z rodzicami biologicznymi/.

Powodem, dla którego warto poszukać pomocy dla dzieci, mogą być następujące objawy:

 • lęk
 • depresyjny nastrój
 • nadpobudliwość
 • nadruchliwość
 • agresja /niszczenie rzeczy, krzywdzenie innych, albo samookaleczenie/
 • trudności ze skupieniem uwagi /koncentracją/
 • trudności ze snem
 • moczenie
 • nadmierne jedzenie lub odmawianie jedzenia, wymioty, niska masa ciała
 • myśli lub próby samobójcze

zachowania takie jak:

 • korzystanie z substancji psychoaktywnych
 • alkoholu
 • nikotyny
 • brak posłuszeństwa rodzicom, in. dorosłym
 • kłopoty w szkole
 • wagary
 • podejmowanie ryzykownych kontaktów seksualnych
 • zachowania seksualne niezgodne z normą rozwojową
 • ucieczki z domu
 • groźby wobec innych osób
 • udział w destrukcyjnych grupach społecznych
 • spędzanie czasu wyłącznie przy Internecie, lub komórce itd…

lub trudne sytuacje

 • brak kontaktu z rodzicem /z powodu odejścia, wyjazdu do pracy, pobytu w zakładzie karnym, leczniczym itp./
 • rozstanie rodziców /rozwód, separacja/
 • zakończenie przyjaźni /związku z partnerem/partnerką/
 • stres /związany np. z maturą, sesją egzaminacyjną, pracą, grupą społeczną itd./
 • traumatyczne wydarzenia

Psychoterapia osób niepełnoletnich może mieć miejsce wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców.

Aby zapisać się na konsultację, albo uzyskać więcej informacji, zadzwoń –

tel. 515 045 005